Privacy policy

 

IDENTITEIT VAN VERANTWOORDELIJKE

Het Nederlandse bedrijf Exclusivesportswear is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

De verantwoordelijke van uw gegevens is:

Exclusivesportswear
Gevestigd te: Bodegraven
KvK-nummer: 65288076
BTW-identificatienummer: NL001988163B02

Geautoriseerde vertegenwoordiger: J. Correa
Email: info@exclusivesportswear.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Exclusivesportswear kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Exclusivesportswear, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Exclusivesportswear verstrekt. Exclusivesportswear kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw bestelgeschiedenis

 

WAAROM EXCLUSIVESPORTSWEAR DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Exclusivesportswear verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Uw orders te kunnen verwerken en uiteindelijk de tussen u en Exclusivesportswear gesloten

overeenkomst te kunnen uitvoeren;

 • Om u bij te kunnen staan indien er door u contact met ons wordt opgenomen ofwel via ons

contactformulier ofwel op telefonische of andere schriftelijke wijze;

 • Om u na uw aankoop op de hoogte te houden van eventuele aanbiedingen, mits u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Het verbeteren van uw ervaring op onze website.

HOE LANG  EXCLUSIVESPORTSWEAR  GEGEVENS BEWAART

Exclusivesportswear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien u een persoonlijke account op de Exclusivesportswear website heeft aangemaakt, worden de door u daarin vermelde gegevens in ieder geval bewaard tot u uw account heeft gesloten.

Gezien onze fiscale verplichtingen zijn wij genoodzaakt bepaalde gegevens voor een termijn van maximaal 7 jaar na uw aankoop te behouden.

DELEN MET ANDEREN

Exclusivesportswear verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van uw naam en adresgegevens aan een vervoerder in het geval van de levering van een door u geplaatste bestelling.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Exclusivesportswear worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Exclusivesportswear gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

UW PRIVACY RECHTEN

Voortvloeiend uit de huidige privacywetgeving heeft u bepaalde rechten over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt:

 • Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 • Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dit doen door ons een verzoek te sturen op: info@exclusivesportswear.com. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 • Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u 24/7 doen in uw account of ons verzoeken dit te doen door contact met ons op te nemen.

 • Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt bijvoorbeeld voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.

 • Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat bij ons op te vragen.

 • Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen op: info@exclusivesportswear.com.

 • Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

 • Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met ons op info@exclusivesportswear.com. Maar u heeft ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, dient u dit kenbaar te maken door contact met ons op te nemen via: info@exclusivesportswear.com

BEVEILIGEN

Exclusivesportswear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Exclusivesportswear maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bij de opslag van uw persoonlijke data wordt daarnaast gebruik gemaakt van wachtwoord beveiligde, lokale servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Exclusivesportswear verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Exclusivesportswear op via

info@exclusivesportswear.com.
www.exclusivesportswear.com is een website van Exclusivesportswear.
Exclusivesportswear is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65288076

BTW-identificatienummer: NL001988163B02

E-mailadres: info@exclusivesportswear.com